Kalhygge

6 hektar i Sävsjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 oktober 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Sävsjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 43480-2022

Anmälningsdatum

2022-10-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun