Kalhygge

2 hektar i Sävsjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 maj 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Sävsjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 20408-2022

Anmälningsdatum

2022-05-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun