Kalhygge

1 hektar i Eksjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 mars 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 11768-2023

Anmälningsdatum

2023-03-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun