Kalhygge

3 hektar i Eksjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 februari 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 7726-2023

Anmälningsdatum

2023-02-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun