Kalhygge

4 hektar i Eksjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 december 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Höreda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fossil åker att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 58245-2022

Anmälningsdatum

2022-12-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun