Kalhygge

9 hektar i Eksjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 oktober 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 49579-2022

Anmälningsdatum

2022-10-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun