Kalhygge

7 hektar i Eksjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 augusti 2022 avseende ett område på totalt 7 hektar i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 33644-2022

Anmälningsdatum

2022-08-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

7 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun