Kalhygge

0 hektar i Eksjö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 augusti 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Eksjö kommun, Jönköpings län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 32430-2022

Anmälningsdatum

2022-08-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun