Kalhygge

4 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 maj 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21826-2022

Anmälningsdatum

2022-05-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

4 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha