Kalhygge

4 hektar i Smedjebacken

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Smedjebacken kommun, Dalarnas län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Söderbärke socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns brott/täkt att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 69084-2021

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha