Kalhygge

4 hektar i Mora

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 juni 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Mora kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23860-2022

Anmälningsdatum

2022-06-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun