Kalhygge

33 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 12 januari 2023 avseende ett område på totalt 33 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1523-2023

Anmälningsdatum

2023-01-12

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

33 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

33 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun