Kalhygge

1 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 november 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 51483-2022

Anmälningsdatum

2022-11-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun