Kalhygge

19 hektar i Älvdalen

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 27 september 2022 avseende ett område på totalt 19 hektar i Älvdalen kommun, Dalarnas län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 41855-2022

Anmälningsdatum

2022-09-27

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

19 Ha

Föryngring

19 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun